< Home
• Agenda
• Schoolbands for   Wild-live
• Wild-live Kids
• Terugblik
• Fotogallerij
 
Minisymposium

Van 13.15 tot 14.45 uur zullen o.l.v. voorzitter Michiel Korthals, hoogleraar Toegepaste Filosofie aan de Wageningen Universiteit de bezoekers van het minisymposium uitgedaagd worden mee te discussiëren over het klimaat, energie en duurzaamheid en te zoeken naar oplossingen. "Wat is er met het klimaat aan de hand en wat kan je zelf bijdragen aan een duurzame wereld", zal worden toegelicht door de deskundigen Saskia Kluit (Natuur en Milieu Utrecht), Lasca ten Kate (Vriendelijke Keukens) en de in Bussum woonachtige expert op het gebied van o.a. energie Wouter Schatborn.

Michiel Korthals
Michiel Korthals houdt zich intenstief bezig met de ethische problemen van voeding en voedingproduktie. "Eten is pas echt lekker, als het ethisch verantwoord is". Door globalisering, overdreven claims van voedingsfabrikanten, fundamentele technologische ontwikkelingen, en politieke spelletjes wordt het echter steeds moeilijker voor consumenten om ethisch verantwoord te kopen, koken en eten. In zijn boek 'Voor het eten' (Boom uitgeverij 2006) laat hij zien dat consumenten teveel buitenspel staan wat betreft de ontwikklingen in de voedingproduktie. Daarnaast probeert hij via voordrachten van (eigen) gedichten en andere teksten te laten zien dat 'onbesproken eten niet de moeite waard is'. Korthals is hoogleraar Toegepaste Filosofie aan Wageningen Universiteit en onder andere voorzitter van de Stichting FREE: Federation for Restoring European Ecosystems.

Wouter Schatborn
Na de studies regeltechniek en gasturbines aan de Universiteit van Delft heeft hij 28 jaar bij Stork gewerkt in diverse functies van engineer tot lid van de raad van bestuur. De laatste jaren verantwoordelijk voor de energie activiteiten van het concern. Vervolgens is hij 7 jaar directeur geweest van ECN, het Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten. Naast een aantal bestuursfuncties en commissariaten neemt hij sinds drie jaar actief deel in/begeleid hij vier startende bedrijfjes op het gebied van duurzame energie. Voorts is hij columnist van het blad "Utilities".

Saskia Kluit
Sinds 2005 is zij bij de Provinciale Miliefederaties bezig met klimaatneutrale producten. Klimaat neutrale producten zijn energiezuinig, met duurzame energie geproduceerd. Alle overige uitstoot die plaatsvindt wordt gecompenseerd. Door bomen aan te planten maar juist ook door te investeren in duurzame energieprojecten. Sinds kort ben ik tevens voorzitter van het overleg van de milieuorganisaties binnen de HIER campagne. Dat is een nationale campagne van alle beneficienten van de postcodeloterij, gericht op het tegengaan van klimaatverandering.
Dit jaar kiest de klimaatcampagne voor het thema klimaatneutraal. Wat is dat, hoe wordt je dat en wat helpt dat? Dat is het thema van haar lezing. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk probeer ze tijdens zoveel mogelijk mensen te verleiden om klimaatneutraal te gaan.
Op 7 juli zal de publieke omroep deze actie gaan ondersteunen door ook massaal mensen te gaan werven voor een klimaatnuetraal leven. Dit tijdens de Life earth concerten, die wereldwijd aandacht vragen voor klimaatverandering.

Lasca ten Kate
Werkzaam bij Vriendelijke Keukens is sinds juli 2005 betrokken bij de provinciale campagne noordhollandsegrond. Een promotie- en publiciteitscampagne ter bevordering van de gehele Noord-Hollandse biologische sector - van producent tot en met consument - inclusief alle mogelijke hen verbindende schakels.
"Een terrein dat mij persoonlijk aansprak, was het betrekken van de horeca bij de campagne. Ik geloof sterk in de functie die de horeca kan vervullen als brug tussen producent en consument. In een ontspannen sfeer een vakkundig (en met liefde) bereid biologische diner genieten en liefst, bijvoorbeeld op het menu, tussen neus en lippen door informatie geserveerd krijgen over de - bij voorkeur regionale - oorsprong van de ingrediënten, kan inspireren tot andere keuzes bij het boodschappen doen voor de eigen maaltijd thuis. Bovendien is de horeca, en dan niet alleen het top-segment, maar ook het niveau daaronder en bijvoorbeeld de bedrijfscatering, op zichzelf een niet te versmaden doelgroep als het gaat om vergroting van de biologische afzet."

< terug naar vorige pagina

 

Voorzitter Michiel Korthals